28. feb, 2018

Bevrijding van de liefde

Het Hooglied is een lofzang op de liefde van man en vrouw. Het gaat over erotiek en seksualiteit. Maar het is een bevrijdende liefde! Niet een liefde die zichzelf zoekt.

Echte liefde bevrijdt en brengt de mens tot zichzelf. Echte liefde vindt in de ander vreugde en vrede en vindt daardoor juist ook zelfontplooiing en zelfvoldoening. Zonder gezonde zelfliefde is er trouwens geen belangeloze, onbaatzuchtige liefde mogelijk.

Alleen de mens die zelf bevrijdt is van angst, wrok, haat of bitterheid kan de ander bevrijden. En tot die bevrijding behoort ook het vrij worden van complexen en frustraties.