20. feb, 2018

Een vriendschapsliefde als opgang naar God

' ik ben pas echt van God gaan houden, ik heb pas echte liefde voor God opgevat, toen ik menselijke liefde welbewust mocht ervaren. Zoals een mens van mij houdt, zo en nog veel inniger houdt God van mij. Zoals ik genegenheid voor een vrouw koester, zo transponeer ik die gevoelens naar God. Dan krijgt de verhouding met God een menselijk karaktet waarmee ik kan leven.

Niet de abstracte liefde voor God boven alles maar de liefde zoals ik die ook voor geliefde mensen voel. Mijn genegenheid voor jou heeft ook een zuiver menselijk karakter. Ik houd van jou omdat ik je lief vind. Maar in jou zie ik ook God weerspiegeld. Heeft Hij de mens niet gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis? Het is moeilijk om  dit uit te leggen, maar in jouw genegenheid voel ik me dichter bij God.

Van jou houden, versterkt mijn liefde voor God.

Avellinus ( in brieven aan Zoe)