20. feb, 2018

Prestaties en liefde

We hebben geleerd dat prestatie hetzelfde is als liefde! We voelen ons niet geliefd om wie we zijn, maar vanwege onze prestaties. We blijven hoge eisen stellen aan onszelf, want we we willen de belangrijkste behoefte van ieder mens bevredigen: geliefd, bevestigd en gewaardeerd worden.

Vaak vergeten we  de innerlijke behoeften zoals gezien worden, bevestiging en samen ergens van genieten.