7. feb, 2018

Liefde is een onblusbaar vuur

'Alles dat in de hemelen is, ter aarde en onder de aarde, is doordrongen van de eigenschap van verbinding, is doordrongen van de eigenschap van het gerelateerd- zijn.' 

De elfde- eeuwse mystica Hildegard von Bingen was gefascineerd door het gegeven van de verbinding. Dat kan de verbinding van twee harten zijn, maar ook de verbinding van jouzelf met iets hogers, hoe dat hogere er volgens jou ook uit mag zien.

Volgens veel mystici is de liefde tussen twee mensen zelfs alleen te vinden door eerst de liefde voor iets hogers te zoeken, of zo je wilt de liefde in je zelf. Bepaalde mystici - zien het proberen om verbinding tot stand te brengen, bijvoorbeeld door anderen te leren begrijpen of een relatie vorm te geven, als het hoogste spirituele doel op aarde.