24. dec, 2017

Hoe kan ik liefhebben?

Als ik egocentrisch ben, leef ik in een web: alleen mijn eigen bewustzijn is werkelijkheid en andere bewustzijnnen bestaan alleen in hun relatie tot mij. Vanuit deze egocentrische identiteit kunnen we alleen in het gunstigste geval op een neerbuigende manier 'liefhebben', namelijk vanuit een ' superieur niveau' en in een hierarchische relatie.

Dit is geen liefde. Het leidt alleen maar  tot isolement. Uiteindelijk beginnen we ons af te vragen waarom we ons eenzaam voelen en niet in staat zijn elkaar onvoorwaardelijk liefde te schenken.