23. okt, 2017

Liefde en intimiteit

Liefde en intimiteit- het emotioneel bij anderen betrokken zijn- zijn de grootste risico's die een man of vrouw kan nemen. Hierbij wordt eerlijkheid verlangd spontaniteit, kwetsbaarheid, vertrouwen, gevoel voor verantwoordelijkheid, zelfaanvaarding, en aanvaarding van anderen.

Liefde brengt vreugde en warmte, maar in ruil daarvoor moeten we ook bereid zijn af en toe kwetsing en afwijzing te aanvaarden. Velen van ons hebben geleerd voor intimiteit weg te lopen in plaats van de eraan verbonden risico's te nemen. 

We lopen op vele manieren voor liefde weg of voor het ontstaan van intimiteit. We duwen mensen weg of doen hun gemene dingen aan zodat ze niets met ons te maken willen hebben.We wijzen mensen af voordat zij de kans hebben gekregen ons af te wijzen. We nemen genoegen met  kunstmatige relaties waarin geen intieme betrokkenheid van ons verwacht of gevraagd zal worden.We spelen een rol in plaats van een authentieke persoon te zijn.

Binnen onze bestaande relatie trekken we ons emotioneel terug. Soms voorkomen we intimiteit door domweg te weigeren eerlijk en openhartig te zijn.