4. okt, 2017

Afwijzing

Afwijzing is ontzegging van zegening aan de ander in welke vorm dan ook.
Als ik zegen gaat dat eerst door mijzelf heen.
In de afwijzing sneuvelt de liefde!
Ik roep een blokkade op tegen de aanwezigheid van liefde.