30. sep, 2017

On/Afhankelijkheid

'Als we nu met zijn alleen eens konden toegeven dat die zogenaamde vrijgevochten onafhankelijkheid relatief is, zowel voor mannen als voor vrouwen. Dat Liefde , als het goed gedaan wordt tenminste, naast vanzelfsprekendheden als vrijheid en autonomie, onontkoombaar ook een bepaalde mate van afhankelijkheid impliceert , al was het maar omdat het geluk van de ander u even dierbaar is als dat van u, en het uwe dus meebepaalt, dan zouden we er beter aan toe zijn allemaal .'

- Griet Op de Beeck   Het beste wat we hebben