10. aug, 2017

Selfless love

De grootste gift van de liefde: de gave de ander te zien zoals hij werkelijk is.
Iedereen zou een 'rustpunt' voor zijn ziel moeten hebben bij een ander die 'je ware zelf' accepteert en je boven de dieptepunten van het leven uittilt.