16. jul, 2017

Wonder van betekenis

Wij nemen de werkelijkheid waar en kennen daar bewust maar ook onbewust voortdurend betekenis aan toe. Omdat die betekenis ons toevalt en we daar niets voor hoeven te doen lijkt het iets religieus.

God is niet iets of iemand, maar het omvattende wat er altijd al is. Het gaat aan je vooraf, het is om je heen waardoor je omvat wordt, op een manier dat er niet aan te ontkomen is.

En dat zou je liefde kunnen noemen. 
Als je op deze wijze naar God kunt kijken, leer je ook om zelfs in de mislukking het goede te kunnen zien.

- Paul van Tongeren