19. jun, 2017

Continue bewustzijnsdimensie

'Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil'.

De mystiek gebruikt dit wekken in de betekenis van een diep en innig, persoonlijk ervaren en erkend worden. Op welke manieren ben je wie je bent?
Aanraking is de eerste en laatste taal van de mens. We moeten onze zwakke plekken bloot leggen, de muren rond ons innerlijk worden afgebroken. Rijp worden is het proces van herontdekken, je bloot geven zodat we weer aangeraakt kunnen worden.

'Wie de moed heeft door het duister heen te gaan, zal bij terugkeer in het morgenlicht, het oude vertrouwen gerijpt terugvinden.'

- Johannes van het Kruis