7. mei, 2017

Mystieke ontferming

Liefde is de religie en het universum is het Boek.
Je leven is een heilige tekst die je leest en die heb je dus altijd bij je en dat is niet exclusief maar inclusief en van jou. Die ken jij en ieder ander heeft zijn eigen tekst.

Dus je hoeft geen oorlogen te voeren over namen of heilige teksten of over een of andere afzonderlijke levensbeschouwing, omdat die alleen van jou is. Want dat is een dodelijk deel van fundamentalisme, dat altijd en alleen maar oordeelt over andere interpretaties en mogelijkheden. En dat kan terrorisme voortbrengen, uitsluiting en afwijzing. Het vijandsdenken dat 'de ander' misvormt.

Kenmerkend is het volkomen gebrek aan empathie voor alles dat anders is dan zijzelf. Het lijkt wel of er geen wijsheidstradities bestaan. Er lijkt geen volwassen, evenwichtige geest achter zowel de daden als de beweringen zit. Letterlijkheid kent geen tot weinig compassie en komt vaak onverdraagzaam en onverzettelijk over.

Eens zal de lijn duidelijk moeten worden getrokken.
Aan het eind van de rit staat de val open....
Voor iedereen!