2. mei, 2017

Zielsliefde

Zielsliefde heeft alle klassieke liefdesverhalen uit literatuur en opera geïnspireerd. Dergelijke werken houden door de eeuwen heen stand, omdat hun kernwaarheid de diep begraven waarheid in ons allen raakt, we zijn incompleet en ergens bestaat er iemand die ons complement is en ons weer heel heel maakt, zoals we oorspronkelijk heel waren.

Alle heilige teksten leren ons dat de ziel werd  geschapen als één tegelijk mannelijk en vrouwelijk geheel, als afspiegeling van de dualistische aard van de Schepper. De gedachte dat de ziel zich heeft verdeeld in twee geslachten is door de eeuwen heen verwoord door filosofen, dichters en geestelijke leraren. Dualiteit als inherent aan de natuur: 'Polariteit of het scheiden van een kracht in gelijke maar tegengestelde helften is een fundamenteel kenmerk van alle natuurfenomenen, van het kristal, de magneet tot  de mens zelf'.

In Plato's Symposion prijst Aristophanes de liefde, waarbij hij vertelt hoe Zeus de ziel in twee tegengestelde helften heeft gespleten die beide op aarde ronddolen, op zoek naar elkaar. 'En als een van beiden zijn andere helft ontmoet, zijn ware wederhelft, verliest het stel zich in verwondering over de liefde, het gevoel van 'thuiskomen' en intimiteit.

Het begrip tweelingziel illustreert de ware aard van liefde en daarmee mogelijk het doel van de ziel op aarde.  De ziel hunkert naar voltooiing en wil terugkeren naar haar creatieve bron. Als we ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn, kunnen we onze 'tweelingziel' echt tegenkomen en herkennen. Tweelingzielen helpt je die ene liefde te vinden die je heel maakt.