10. apr, 2017

Volmaaktheid

Volmaaktheid is een kenmerk van de goddelijke schepping: perfectie schept perfectie.
Is volmaaktheid een aspect van liefde?
Als alle aspecten van liefde  tevens kenmerken en krachten van het goddelijke zijn die eeuwig van Hem uitgaan, dan hoort perfectie daar zeker ook bij, al weten we dat die in deze onvolmaakte wereld een zeldzaamheid is.

Maar als we die hier vinden, dan moet het dus van God afkomstig zijn en spreken we over zijn scheppingsniveau. Dan ontdekken we dat perfectie naast schoonheid ligt, dat die twee steeds samengaan.

We vinden die beide in de volmaakte schoonheid van geometrische vormen.
Dat is in wezen zichtbare wiskunde. Die van de abstracte schoonheid van haar formules, die juist door haar abstractie volmaakt kan zijn.

We zien die geometrische perfectie in kristalvormen: een kubus is volmaakt. We zien die volmaaktheid in de natuur terug in de heilige geometrie van de Gulden Snede, de spiraalvorm, de Fibonacci-reeks, zoals in de plaatsing van de zaden in een zonnebloem, of de structuur van de denneappel, of in de doorsnee van een nautilusschelp.

Dat is de perfectie die onder heel de fysieke schepping zichtbaar wordt en haar in eenheid verbindt. Er  is ook de perfectie van de universele wetten die alles regeren, die in hun samenhang zelf een eenheid vormen, en als doel de evolutie van bewustzijn hebben.

Liefde is de intentie die creatie in gang zet en houdt, Licht is de substantie waarvan alles is gemaakt, en Energie de actie die tot manifestatie leidt.