28. feb, 2017

Bergrede- liefde-wet van de ziel

De bergrede is een weergave van de innerlijke wet, de liefde-wet van de ziel.

Lees je de Bergrede (Mattheus 5,6,7) en laat je dat op je inwerken, dan kom je al snel in verlegenheid. We kunnen niet zeggen: 'Ik heb er niets mee te maken.'
De Bergrede wekt je geweten, verontrust en bemoedigd en maakt wanhopig.

Inhoud:
De relatie mens-mens is een hartszaak.
Oordeel niet!
Richt je op onderwijs en genezing.