19. feb, 2017

Eenheidsbewustzijn

Als we ons bewustzijn verhogen en ons afstemmen op heelheid,
verdwijnt ieder gevoel van afgescheidenheid.
Bewustzijn en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden in één woord ook wel 'eenheidsbewustzijn' genoemd. Wat eenheid of liefde in de weg kan staan zijn onze verwondingen, schaduwkanten, eigenbelang of egoïsme.

Keuzes gebaseerd op eigenbelang zullen slechts kortetermijneffecten hebben. Keuzes die gemaakt worden op basis van het hoogste goed voor iedereen dienen het principe van eenheid.
Daar kan alleen een win-win situatie uit voortkomen.