14. feb, 2017

Geestelijke liefde

De mystici Teresa van Avila en Juan de la Cruz waren een spiegel voor elkaar.
Ze hielden van elkaar en corrigeerden elkaar.

' The moment these two souls encountered one another, it was clear that they had each met their true mirror.