30. jan, 2017

Gebaseerd op liefde

Het scheppingsverhaal is gebaseerd op de liefde.
De mens is geschapen in Gods beeltenis en is als een spiegel van het goddelijke( de reflecterende spiegel).
De relatie tussen de mens en het goddelijke is een liefdesrelatie.
Liefde als mysterie waar we geen woorden voor hebben.
De mens is het enige schepsel dat Gods liefde kan vatten, ervaren en beantwoorden.