Liefdesbewustzijn

25. apr, 2018

Ik ka niet liefhebben wat ik niet ken en omgekeerd.

- Bonaventura

23. apr, 2018

The ones who love you will never leave you.

Even if there are hundred reasons to give up,

They will find one reason to hold on.

22. apr, 2018

Er is een tussenruimte in de mystiek die heilige ruimte wordt genoemd: dat is waar twee dan wel drie, in één naam verenigd zijn, daar ben ik, de Geliefde in het midden. Dit is als het ware het derde dat ontstaat als we hier niet tegenover elkaar zijn maar met elkaar.

Dit vraagt van ons het loslaten van vooringenomenheid, bij het vertrouwde willen blijven, dit kan ons zo in beslag nemen dat het niet meevalt om vanuit een vrije scheppende ruimte tot gedachten te komen. Het lichaam van denken en van voelen en ons fysieke lichaam zijn aan tijd en ruimte gebonden. Het lichaam van onze ziel is vrij van tijd en ruimte. Zoals elke originele beleving in het moment, elk idee, eerst vrij is van tijd en ruimte. We zijn eeuwige wezens

'Zie in alles de Ene', zegt Rumi, herken de eenheid, en het zal jou tot realiteit maken, ofwel tot zelfkennis brengen. Wie zichzelf kent, kent de geliefde.

22. apr, 2018

De werkelijkheid zoals deze nu is, wordt eenvoudigweg aanvaard en voor lief genomen.

Voor lief genomen.....wat een passende uitdrukking, want om mij heen neem ik een realiteit waar die dieper gaat dan louter aanvaarding van de gebeurtenis. Het betekent niets anders dan de liefde herkennen in dat wat gegeven wordt. Dat raakt je diep. En er klinkt geen enkel oordeel, geen enkele klacht.  Wat degene die de weg van de Soei's gaat ook voelt, verdriet dan wel vreugde, maakt deel uit van die waardering. Er zijn tranen, er wordt gelachen, er is bevrijding maar geen enkele klacht. Er wordt niet terugbeschouwd en teruggegaan naar wat er gebeurd is. 

En zo is er nu alle ruimte voor het ontvangen, van deze nieuwe situatie  zoals die komt, en de wijze waarop we daar dan mee omgaan. Een aardse, praktische mystiek.

uit: Soefi-meesters van de Liefde  Hafez & Rumi
- Perzische bevrijdingslyriek voor het hart

22. apr, 2018

Het hart kan geen ander beminnen dan jou.

- Rabia Al- Adawiyya Mystica