Liefdesbewustzijn

9. jul, 2020

Waar is de nacht als de zon schijnt?

Als het nacht is verbergt de zon haar licht.

Kan onwetendheid bestaan, waar kennis is?

Waar onwetendheid is, daar moet kennis stervan.

Hoe kan liefde zijn, waar beegeerte is?

Waar liefde is, daar is geen begeerte..

- Kabir

8. jul, 2020

Nederigheid is volgens Benedictus de reactie die volgt op het zien van de liefde van God.

8. jul, 2020

'Vertrouwen is een mysterie- het is de hoogste vorm van liefde, maar liefde is de omtrek en vertrouwen is het middelpunt, de ziel. Liefde is als een tempel en vertrouwen is het binnenste heiligdom van de tempel, waar God woont. Diep vertrouwen kan je hele leven transformeren.'

- Osho

6. jul, 2020

Bemin dus je naaste, maar zie in jezelf de oorsprong van de liefde: want het is daar dat je God zult zien zover je dat kunt.

- Augustinus

5. jul, 2020

Al kon ik nog zozeer
In prachtige preken
Mijn redes afsteken
En wist ik wijze woorden op
Ieder gebied
Maar had ik de liefde niet
Dan was het toch meer
Wat tromgeroffel
Gezwets en geschetter
Had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
Hoog van de toren
Al zong ik in koren
De sterren van de hemel, het
Hoogste lied
Maar had ik de liefde niet
Dan klonk het toch niet
Als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
Had ik de liefde niet.

Want liefde is echt
En liefde is aardig
Is open, oprecht
En eerlijk, rechtvaardig.
'is liefde die je ziet
Hoe opnieuw te beginnen
Die ieder verdriet
Ook de dood kan overwinnen.

1 Korintiers 13

Karel Eykman