Liefdesbewustzijn

5. apr, 2020

Liefde krijgt vorm in de eenheid van alle mensen  om je heen.

'Dit is wat ik ben: nu eens in het verborgene, dan weer openlijk,

een gelovige moslim, een Jood, een Christen, in staat met ieder hart

overeen te stemmen, iedere dag met een ander gezicht.

Geef je gewonnen aan het hart.

De godsdienst van de liefde verschilt van alle andere godsdiensten.

Voor mensen die liefhebben, is er maar een godsdienst, een geloof in

de Ene die niet kan worden beschreven: dat is de ultieme les van de mysticus;

De ultieme les over Gods liefde.

De ervaring van die liefde, het geheim dat de scheppende liefde groot is, is vaak te groot voor ons begrip.

5. apr, 2020

'Als je verlangt naar wat de zichtbare werkelijkheid je kan geven

ben je een gewone bediende.

Als je verlangt naar de onzichtbare wereld, leef je niet

naar je eigen waarheid.

Beide verlangens zijn dwaas,

maar het zal je vergeven worden als je dit vergeet.

Dat wat je in werkelijkheid verlangt is de verwarrende vreugde van de liefde.

Als je een waarachtig mens bent,

zet dan alles op het spel voor liefde.

Zo niet, verlaat dan deze ruimte.

14. mrt, 2020

De belangrijkste reden dat voelen lastig is voor mensen met een trauma, is omdat ze alleen konden overleven door zich te richten op de gevoelens van een ander. Ze hebben geleerd hun eigen gevoel naar de achtergrond te verdringen.

Als een kind ervaart dat de mate waarin liefde gegeven wordt aghankelijk is van de mate waarin voldaan wordt aan verwachtingen, is de kans groter dat het zichzelf beoordeelt in termen van zichzelf afwijzen of waarderen.

23. feb, 2020

'Jijzelf, net als ieder ander in het hele universum, verdient jouw liefde en genegenheid.'

- Boeddha

6. jan, 2020

Een moment van onvoorwaardelijke liefde kan ons doen inzien dat wr onterecht een leven lang hebben gedacht dat wij onwaardig waren. De trance van onwaardigheid uit zich in het najagen van substituten om op een indirecte manier liefde en respect te krijgen. Vaak verlies je op deze manier het contact met je lichaam en ga je niet bezig houden met de pijn die je ervaart omdat je je niet geliefd en onwaardig voelt. Het najagen van substituten verhindert ons diep in onze ziel te duiken op zoek naar onze diepste hunkering naar liefde en verbondenheid, onze basisbehoefte.