Liefdesbewustzijn

13. okt, 2018

Liefde is de openbaring van God in onze armoede.

Het begint met de aanvaarding van mijn eigen ik, mijn armoede en wanhoop, om zo te ontdekken dat er geen wanhoop kan zijn waar God is.
Mijn bestaan alleen al is het teken dat God mij liefheeft.Een natuurlijke zekerheid, die meegroeit met ons bestaan zelf. Hij/Zij woont in jou, roept je, redt je en biedt je licht en inzicht, die met niets te vergelijken is.

11. okt, 2018

Als het vertrouwen in jezelf wordt teruggevonden door bewust de comfortzone te (moeten) verlaten, gaat het universum samenspannen om je droom te realiseren.

11. okt, 2018

Niet geleefde liefde maakt ziek.

Liefde moet je gebruiken.

Anders stuwt ze zich op en keert ze zich tegen je.

En ga je er kapot aan.

Alleen de liefde telt.

Overzie je leven en vraag je af: hoe scoorde liefde in mijn leven?

11. okt, 2018

De levensenergie kan in ons lichaam de vrije stroom van onvoorwaardelijke liefde terugvinden als je persoonlijkheid gedwongen wordt een existentiële angst onder ogen te komen om oude wonden emotioneel te helen.

8. okt, 2018

Wat kunnen Boeddhisme en  Christendom van elkaar leren: Gelatenheid of gelijkmoedigheid, je niet afkeren van de wereld . Het Christendom, de Religie van de Liefde; wil bekeren, heersen, opdringerig zijn, de enige zijn, is daardoor vaak intolerant en vol zelfrechtvaardiging.

Hoe kan het dat de oorlog tussen gelovigen geen einde kent, niet stopt. Het lijkt wel een strijd tussen kleine kinderen - van wie houdt God het meest. Kinderen tot daar aan toe maar volwassenen praten niet op deze manier over God en hun relatie(s). Ze moeten niet vergiftigd zijn van naijver en obsessies; liefde heeft gelatenheid nodig en om gelaten te zijn moet ik anderen in hun waarde laten. 

Hoe kunnen we de weg vinden, die liefde en gelatenheid verenigd? Door het wonder van het leven op op aarde te zijn, te delen met anderen. Er te zijn voor anderen. Door  woorden van liefde te geven, zelfloze liefde die harmonie teweeg brengt.