Liefdesbewustzijn

20. feb, 2018

Als je niet eens in staat bent veel te houden van een mens die je kunt zien, hoe kun je dan van God houden die wij niet zien.

- Teresa van Avila

20. feb, 2018

' ik ben pas echt van God gaan houden, ik heb pas echte liefde voor God opgevat, toen ik menselijke liefde welbewust mocht ervaren. Zoals een mens van mij houdt, zo en nog veel inniger houdt God van mij. Zoals ik genegenheid voor een vrouw koester, zo transponeer ik die gevoelens naar God. Dan krijgt de verhouding met God een menselijk karaktet waarmee ik kan leven.

Niet de abstracte liefde voor God boven alles maar de liefde zoals ik die ook voor geliefde mensen voel. Mijn genegenheid voor jou heeft ook een zuiver menselijk karakter. Ik houd van jou omdat ik je lief vind. Maar in jou zie ik ook God weerspiegeld. Heeft Hij de mens niet gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis? Het is moeilijk om  dit uit te leggen, maar in jouw genegenheid voel ik me dichter bij God.

Van jou houden, versterkt mijn liefde voor God.

Avellinus ( in brieven aan Zoe)

20. feb, 2018

We hebben geleerd dat prestatie hetzelfde is als liefde! We voelen ons niet geliefd om wie we zijn, maar vanwege onze prestaties. We blijven hoge eisen stellen aan onszelf, want we we willen de belangrijkste behoefte van ieder mens bevredigen: geliefd, bevestigd en gewaardeerd worden.

Vaak vergeten we  de innerlijke behoeften zoals gezien worden, bevestiging en samen ergens van genieten.

18. feb, 2018

Het is niet de zwaartekracht die het universum in evenwicht houdt maat de bindende kracht van de liefde.

- De winter voorbij  Isabel Allende

14. feb, 2018

Vriendschap, een ware vriend is iemand die het lied van je hart kent en voor je kan zingen als jij de woorden vergeten bent!