Liefdesbewustzijn

13. aug, 2018

De wedergeboorte van de ziel heeft te maken met het kennen van onszelf.

De wedergeboorte van de geest met het kennen en liefhebben van God.

In de spiegel van de ziel wordt de geest zichzelf bewust;

De ziel wordt zichzelf bewust door de aanwezigheid van de geest

En in elkaars aanwezigheid worden zij zich bewust van God.

Pas wanneer wij als mens onszelf leren kennen en (zelf-) bewust handelen, is er sprake van de

wedergeboorte van de ziel .Dan verliest het ego, dat is de staat van afgescheidenheid, de macht over

ons en dringen we door tot ons hogere zelf.

12. aug, 2018

Eigenliefde is de vorm en wortel van alle vriendschap.Goed geordende eigenliefde is en natuurlijk en goed- zozeer zelfs dat de persoon die zichzelf haat, zondigt tegen de natuur. Je eigen waarde kennen en waarderen is geen zonde. - Thomas van Aquino, 99

Haat, zelfhaat, is ' een zonde tegen de natuur' . Dat is sterke taal. Het plaatst ook onze eigenliefde in de context van de natuur- haat een boom of vogel zichzelf? NEE.

Als het zijn energie verspeelde aan zelfhaat, zou het zijn werk niet afkrijgen - het zou geen volgroeide boom worden. Hetzelfde geldt voor ons; het is vaak valse en pseudo- nederigheid om zichzelf te haten. We moeten onze eigen waarde leren waarderen ook al hebben' anderen het tegendeel in ons willen prenten. Anderen, bijvoorbeeld ouders, school of een 'zichzelf- hatende' theologie die uitgaat van de mens als ellendig wezen bewijzen ons geen gezonde psychologische verhouding met onszelf.

8. aug, 2018

Thomas Merton zei het al: ' We hebben een leven lang nodig om geboren te worden!'

Wij mensen hebben een leven lang nodig om te aanvaarden dat we aanvaard zijn.

Het is makkelijker om te geloven dat God ons veroordeelt en verwerpt, dan dat Hij ons liefheeft ' om niet'.

8. aug, 2018

Gods grootste eigenschappen zijn: heiligheid en liefde.

Heiligheid doet ons huiveren van ontzag, liefde komt naar ons toe.

De boom van het leven staat geplant in het midden van het Paradijs dat is het diepst van onze ziel.

Liefde is God, eeuwig, onbegrensd, onveranderlijk zich uitstrekkend tot in de oneindigheid, buiten het bereik van onze blik.

Liefde is de volmaakste vrucht van de geest.

7. aug, 2018

En dat houdt iets in, namelijk eerlijkheid.

Liefde is niet aardig zijn en al helemaal niet aardig gevonden worden.

Wie in liefde naar zichzelf en de ander kijkt ziet de waarheid onder ogen

en kan niet anders dan dat benoemen.

En daarmee maak je meestal geen vrienden.