Liefdesbewustzijn

21. jun, 2018

God kust het eindige

In zijn liefde en de mens

het oneindige.

------------'-----

Laat mij deze wereld voelen als

Uw liefde, die vorm aanneemt; dan zal

mijn liefde haar helpen.

--------------------

Dat de liefde ooit verliezen kan

Is een feit , dat wij niet als

waarheid kunnen aannemen.

- Tagore Zwervende vogels

21. jun, 2018

Laat mijn liefde,gelijk zonlicht,

U omsluiten

En u toch uw lichtende vrijheid schenken

--------------------------

Terwijl God wacht op

het bouwen van zijn tempel met liefde,

slepen de mensen stenen aan.

-------------------------

In liefde betaal ik

mijn eindeloze schuld aan U

voor wat Gij zijt.

---------------------

- Tagore  Vuurvliegen

20. jun, 2018

'Heb uw naaste lief als uzelf': dit gaat over gelijkwaardigheid tussen jou en alle anderen.

Helaas is vaak de nadruk op het eerste gelegd en het tweede belangrijkste deel vergeten.
Je kunt anderen niet liefhebben zonder van jezelf te houden.

20. jun, 2018

Agape is de hoogste vorm van liefde. Er is sprake van zelfvervolmaking en  nieuwe verhoudingen tot  anderen. Je leeft vanuit een gevoel van innerlijke verbondenheid met andere mensen.

Agape is de tegenhanger van instinct.
Agape betekent liefde zonder begeerte.
Agape is een evenwichtige vlam, terwijl passie een onbeheersbaar vuur is, een brand.

17. jun, 2018

There's nobody you wouldn't love, if you knew their story.