Liefdesbewustzijn

24. jun, 2019

Stel dat de liefde werkelijk bestond, dan zou ze aan twee voorwaarden moeten voldoen: ze zou een soort van wederzijdsheid moeten opbouwen, waarin de onbekendheid van het bekende, het anders zijn van de ander behouden bleef. Alleen zo zou ze het mogelijk maken deel te hebben aan een 'sacred power', een gedeelde macht van het heilige.

'Geheiligd' wordt deze kracht genoemd, omdat zijn wezen niet bestaat in het heersen over anderen, daartoe in staat gesteld door macht, maar in het delen van macht, het 'empowerment', waarin alle betrokkenen deel krijgen aan de macht van het leven. 

23. jun, 2019

Als alle mensen een paar minnenden zouden zijn,
viel het verschil tussen mystiek en niet-mystiek weg.

- Novalis

21. jun, 2019

Liefde is de regel die alle andere regels samenvat.

De liefde is het  gebod dat alle andere geboden zin geeft.

De liefde is het geheim van het leven.

Liefde is samengesteld uit vele verschillende dingen; ze is vergelijkbaar met het licht. Ze is samengesteld uit uit negen ingrediënten: geduld, goedheid, edelmoedigheid, bescheidenheid, hoffelijkheid, onbaatzuchtigheid, verdraagzaamheid, vertrouwen en oprechtheid.

 

14. jun, 2019

De liefde kent vele valkuilen.

Wanneer ze zich wil manifesteren, toont ze enkel haar licht -

en staat ons niet toe de schaduwen te zien die dat licht

veroorzaakt.

- Paulo Coelho

9. jun, 2019

Moeder Teresa, die zich jarenlang in India heeft ingezet voor arme en zieke mensen, zei ooit al: ' We kunnen geen grote veranderingen tot stand brengen, alleen kleine, met veel liefde.'