Liefdesbewustzijn

19. feb, 2019

Doof je mijn ogen uit, ikzie je toch.
Stop je mijn oren dicht, ik kan je horen.
Ja, ik bereik je zonder voeten nog.
En zonder mond heb ik je reeds bezworen.
Breek me de armen af, ik grijp je vast.
Ik grijp je met mijn hart, mijn hersens slaan
En sticht je in die hersens van me brand,
Dan draagt mijn bloed je als een zoete last.

Rilke
19. feb, 2019

Liefhebben van mens tot mens: dat is moeilijkste wat ons is opgelegd, het hoogste, de laatste proef en beproeving, het werk waarvoor al het overige slechts voorbereiding is. Daarom kunnen jonge mensen, die in alles beginnelingen zijn, nog niet liefheeben: zij moeten de liefde leren.

- R.M.Rilke

17. feb, 2019

An Lamon in het boek Jungle over haar werk als vrijwilligster in de transitkampen op de grens van België en Frankrijk:

'Ik ben niet meer dezelfde mens die ik was voor de jungle. De schaduw van oorlog heeft zich in me genesteld. Een zachte droefheid is mijn hart binnengeslopen en wiegt stil mee, als een bries door een treurwilg. Wij leerden van hen en zij van ons. Over liefde, die sterker is dan angst, die zin geeft aan het leven, die niet gehoorzaamt aan stromen van afgunst en vijandschap. Dit is liefde die ons doet groeien als mens en weinig obstakels kent. Dit is liefde die komt vanuit ons hart. Geen liefde die verblindy maar een universele kracht die onze ogen heeft geopend. Dit is verbondenheid, op de fundamenten van het leven. Elkaar begrijpen zonder gemeenschappelijke taal. We beloofden een stem te zijn voor hen die niet gehoord worden. Want vluchteling worden, dat is kiezen voor het leven.

17. feb, 2019

Lijden en  liefde zijn twee grootheden; het zijn twee grondgevoelens van de mens. Twee vrouwelijke mystici aan het woord over lijden en liefde:

Het kwaad verwordt vanzelf tot lijden en leidt vervolgens tot bewustzijn en liefde.

- Simone Weil

Al het lijden in relaties dient ergens toe en brengt iets positiefs teweeg. Voor alles wat er in je omgeploegd is door alles wat je hebt moeten lijden, laten scheppende krachten in jou een begin van leven zien. We putten kracht en mensenliefde uit lijden. Daarmee bewaren we een stukje van onze ziel. We worden onafhankelijker van uiterlijke omstandigheden. We mogen wel lijden maar er niet onder bezwijken.

- Etty Hillesum

7. feb, 2019

Niets is zo heel als een gebroken hart.