Omvorming

Na een wake-up call begint het omvormingsproces. Met de 'inslag' of 'val' van de wake-up call ga je aan de slag:
Er zijn dromen die je hints of opdrachten geven.
Je leest 'iets' dat op je eigen situatie slaat.
Je krijgt een ingeving*.
Iets dat wil zeggen 'een antwoord' duikt op in je leven.
Er zijn verhalen van anderen waar je je mee 'vergelijkt'; hoe doe ik dat!
Er is sprake van zowel een 'woestijnervaring' en de vreugde van het 'thuis zijn'.
Er zijn geen regels, maar vrijheid, liefde en mededogen.
Die vrijheid heeft te maken met  een toename van 'verfijnde' zelfkennis, je 'weet' jezelf vrij.
Je neemt je eigen verantwoordelijkheid over je leven.
Leven vanuit de Bron, het Zelf zorgt ervoor dat je uit een nieuw, steeds ruimer wordend bewustzijn gaat handelen.
Je leert jezelf als je eigen spirituele autoriteit te zien.


 

Een heilig proces

Je kunt een heel leven lang op dezelfde manier reageren op dezelfde soort gebeurtenissen.
Veel mensen doen dat.
Alleen degene die toegewijd zijn aan groei, aan hun eigen persoonlijke en spirituele evolutie, zullen tijd en energie besteden aan het kiezen en veranderen van hun emoties, wisselen van boosheid of frustratie naar dankbaarheid bijvoorbeeld, om nieuwe en grootsere ervaringen van henzelf voort te brengen.

Meesterschap ontstaat wanneer de uitdaging groter wordt, maar de strijd verdwijnt. Dit vraagt om een belofte van heel hoog niveau aan jezelf. Het houdt erkenning in dat er hier iets groters gaande is dan gewoon het leven van alledag dat zich willekeurig ontvouwt. Het impliceert dat er op een bepaalde manier een specifiek proces plaatsvindt. Een eeuwig proces. Een proces dat een goddelijk doel dient.

Zielbewustzijn

Je herkent de stem van je ziel. Maar hoe weet ik of mijn ziel tegen me spreekt of mijn verbeelding? Door je gevoel. Je voelt je even één met alles. Door deze bewustzijnsstaat heb je een groter perspectief op je problemen en stress, je kijkt als het ware vanuit een spirituele hoogte naar jezelf.  Deze bewustzijnsstaat is niet blijvend, alleen de onuitwisbare indruk van dat enkele moment. Het is zo krachtig dat je ernaar terugverlangt. Herinner je regelmatig aan dit moment. Wek iedere gewaarwording die je ermee associeert, tot leven. Richt je zintuigen op die herinnering. Zie, voel, ruik, hoor en proef hem. Ga die ervaring van dat moment volledig binnen. En de verbinding komt weer tot stand.

Of herinner je je schaduwervaring zoals wanhoop of innerlijke chaos. Deze negatieve toestanden kunnen je ook in verbinding brengen met een zielbewustzijn. Met de 'donkere nacht van de ziel'.

Spirituele paradoxen

Een verhevigd gevoel van je ziel is een aanwijzing dat het Goddelijke je geest is binnengegaan met een heel duidelijke bedoeling. Wanneer je ziel door het goddelijke bezield is geraakt, voel je een drastische stijging in de gewaarwording dat er iets anders is of staat te gebeuren, maar je weet gewoon niet wat. Misschien verlies je je vermogen om je aandacht te richten op je beroepsmatige of persoonlijk leven maar op een manier die anders is dan gewone afleiding. 

Paradoxaal noem je die heldere intentie van het goddelijke om je in het mysterie te trekken. Het goddelijke kan zich manifesteren in je leven in een reeks uitdagingen die bedoeld zijn om je wakker te schudden uit de gedachte dat jij de wereld en iedereen erin onder controle hebt. Of misschien zendt God je iets om te ondergaan wat geen doel, geen betekenis lijkt te hebben en vanuit jouw perspectief volledig onverdiend is.
Waarom ik?
Waarom moet ik dit ondergaan?
Wat is de reden?

Door dit mysterie kun je worstelen om redenen te geven voor wat jij als onrecht ervaart, totdat je aanvaardt wat God voor je heeft gekozen.

Uitdagingen

Neem de  uitdaging van Job die wordt geroepen. Zulke mysteries hebben geen logica, geen orde of verborgen reden en dat is precies waar het om gaat. Het is de bedoeling dat we leren dat ons begrip van Gods wegen, of de goddelijke logische orde, altijd menselijke beperkingen zal hebben. Het menselijk denken kan de enorme omvang van Gods werkelijkheid niet bevatten. Als we God echt willen leren kennen, moeten we ons ontdoen van onze vooropgezette meningen over God.
Job's verhaal symboliseeert onze fundamentele onenigheid met het goddelijke dat er rechtvaardigheid en orde in het weefsel van de schepping zou moeten zijn. Job was vroom en vertrouwde God. Hij kreeg de ene na de andere ramp over zich heen; gezondheid, familie en rijkdom ontvielen hem.

Job bleef standvastig, bereikte zijn grenzen, verloor zijn geloof in kosmische eerlijkheid. Wanneer Jahwe spreekt vraagt hij hem om het 'onoverkomelijke verschil tussen goddelijke en menselijke wijsheid' te zien. Gods boodschap aan Job is dat de hemel een ontwerp en een plan heeft die veel groter zijn dan wat enig mens kan worden getoond. De schepping heeft een doel dat God bekend is, met inbegrip van ieder mensenleven.

Dat Job op zijn knieën valt symboliseert de mystieke daad van overgave die we allemaal moeten stellen om Gods plan voor ons binnen het brede schema van de schepping te vertrouwen. 'Verdienen' is niet een woord dat we God ooit moeten vragen op ons toe te passen. Job leert ons de kracht van nederigheid. Leert ons de kracht van het uithoudingsvermogen, maar niet alleen ons vermogen om lijden en verlies te doorstaan.

Job's beproeving is een uithoudingstest van de mystieke capaciteit van de ziel: kan deze een ontmoeting met God doorstaan?
- het doorstaan van een openbaring van het goddelijke plan en dat aanvaarden ontwikkelt zielskracht.

Dit contact is uitdagend, geef je gehoor aan de 'roep'?
- een mystieke ervaring vult je ziel met onweerlegbaar bewijs dat je intiem wordt gekend door een alwetende God
- er is sprake van een 'schok' vanwege de onbevattelijke grote afstand tussen God en de aarde
- soms 'hoor je instructies.' Ben je sterk genoeg om naar deze leiding te handelen?
Waarom overkomt iemand een mystieke ervaring? Wanneer je eraan toe bent.
Wat moet je doen om gehoor te geven aan deze 'oproep'? Je moet je geloof* sterker maken om deze te volgen. Je moet je denken en je ego uit de weg halen om je ziel door te laten.
Anders eindig je in een geloofscrisis*.