20. aug, 2021

Dubbel roepen

Saul, Saul! 

Dit dubbel roepen, gebeurt in de Bijbel wanneer 

Iemand een belangrijke  opdracht krijgt.

17. aug, 2021

God spreekt tot de mens

Want God spreekt op een wijze,

Of op twee, maar men let daar niet op.

In een droom, in een nachtgezicht,

Wanneer diepe slaap op de mensen valt,

In sluimering op de legerstede-

Dan opent hij het oor van de mensen,

Om de mens van zijn doen af te brengen,

Om hoogmoed van de man te weren,

En zijn ziel van de groeve te redden,

Zijn leven, dat het niet omkome door de spies.

Zie dit alles doet God 

Tweemaal, driemaal met een mens:

Zijn ziel terugbrengen van de groeve,

Zodat hij bestraald wordt door het levenslicht.

17. aug, 2021

God roept Samuel

De jonge Samuel diende de Heer .

Hij hielp Eli bij  het werk.

In die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer.

De Heer liet ook zelden iets in dromen zien.

Op een keer lag Eli in zijn kamer te slapen zijn ogen waren zo slecht geworden  

Dat hij niet meer kon zien.

Ook Samuel lag te slapen.

De lamp van  God, in de tent van de Heer waar de kist van het verbond stond, 

was nog niet uitgegaan.

Toen riep de Heer Samuel.

Samuel zei: ' Hier ben ik".

Daarna liep hij snel naar Eli en zei: " Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?'

Maar Eli zei : 'Ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar naar bed.

Samuel kende de Heer nog niet.

De Heer had nog nooit tegen hem gesproken.

En de Heer riep Samuel nog een keer, voor de derde keer..

Hij stond weer op, ging naar Eli en zei: ' Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?

Toen begreep Eli dat de Heer de jongen riep.

Daarom zei Eli tegen Samuel: ga maar weer naar bed.

En als Hij je roept, oet je zeggen: 'Spreek Heer, ik luister.'

Samuel ging weer naar bed.

Toen kwam de Heer, bleef daar staan en riep net als de vorige keren: Samuel! Samuel!

Samuel antwoordde: 'Spreek, want ik luister.

Zo werd Samuel door de Heer aangewezen als profeet.

17. aug, 2021

A message from God

Each moment  contains a

hundred messages from God.

Rumi

1. aug, 2021

Gebed2

Laat Uw naam geheiligd worden

niet de mijne,

Laat Uw Koninkrijk komen

niet het mijne,

Laat uw wil gedaan worden

niet de mijne,

Geef ons vrede met U

Vrede met mensen

Vrede met onszelf

en bevrijd ons van angst.

Dag Hammarskjöld    Merkstenen