20. aug, 2021

Algemene kenmerken van een roeping

-God neemt steeds het initiatief.Zeelfs wanneeer  men geroepen wordt doorheen gebeurtenissen( b.v volksverhuizing, slavenbestaan, Mozes...) of doorheen mensen (b.v Elia spreekt Elisa aan) hoort, wil de schrijver beschrijven dat God uiteindelijk achter dit alles staat. De historische waarde van het roepingsverhaal is duidelijk ondergeschikt aan de waarde die de gelovige in deze verhalen ontdekt.

Het doel van een roeping is nooit een persoonlijke verrijking of de vervolmaking van wie geroepen wordt, het gaat steeds om een bepaalde opdracht, een dienst, een prediking.

Wie geroepen wordt, geeft steeds zijn verzekerde bestaan prijs voor een onzekere toekomst.