20. aug, 2021

Aristoteles

Waar je talenten en de behoeften

Van de wereld elkaar kruisen,

Ligt je roeping.