20. aug, 2021

Verschillende roepingsverhalen

Als je de verschillende roepingsverhalen uit het het N.T met elkaar vergelijkt, valt op dat Jezus geen selectie maakt als  het erop  aan komt mensen te roepen om het Rijk Gods te realiseren: armen en rijken, gezonden en gehandicapten mensen,mannen en vrouwen.

Jezus/God roept de mens op om het Rijk   van God te realiseren. In die roeping zijn er twee polen te onderscheiden: God, van wie het initiatief uiteindelijk uitgaat en de mens die erop ingaat naar gelang zijn persoonlijkheid.

Elke roeping houdt een opdracht, een opgave in, die de mens zo diep kan raken, dat hij vindt dat hij anders geworden is. In de Bijbel komt dit uiting in de naamsverandering; b.v Abram - Abraham; Saulus - Paulus.