17. aug, 2021

God spreekt tot de mens

Want God spreekt op een wijze,

Of op twee, maar men let daar niet op.

In een droom, in een nachtgezicht,

Wanneer diepe slaap op de mensen valt,

In sluimering op de legerstede-

Dan opent hij het oor van de mensen,

Om de mens van zijn doen af te brengen,

Om hoogmoed van de man te weren,

En zijn ziel van de groeve te redden,

Zijn leven, dat het niet omkome door de spies.

Zie dit alles doet God 

Tweemaal, driemaal met een mens:

Zijn ziel terugbrengen van de groeve,

Zodat hij bestraald wordt door het levenslicht.