17. aug, 2021

God roept Samuel

De jonge Samuel diende de Heer .

Hij hielp Eli bij  het werk.

In die tijd kwam er maar zelden een woord van de Heer.

De Heer liet ook zelden iets in dromen zien.

Op een keer lag Eli in zijn kamer te slapen zijn ogen waren zo slecht geworden  

Dat hij niet meer kon zien.

Ook Samuel lag te slapen.

De lamp van  God, in de tent van de Heer waar de kist van het verbond stond, 

was nog niet uitgegaan.

Toen riep de Heer Samuel.

Samuel zei: ' Hier ben ik".

Daarna liep hij snel naar Eli en zei: " Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?'

Maar Eli zei : 'Ik heb je niet geroepen, jongen. Ga maar naar bed.

Samuel kende de Heer nog niet.

De Heer had nog nooit tegen hem gesproken.

En de Heer riep Samuel nog een keer, voor de derde keer..

Hij stond weer op, ging naar Eli en zei: ' Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?

Toen begreep Eli dat de Heer de jongen riep.

Daarom zei Eli tegen Samuel: ga maar weer naar bed.

En als Hij je roept, oet je zeggen: 'Spreek Heer, ik luister.'

Samuel ging weer naar bed.

Toen kwam de Heer, bleef daar staan en riep net als de vorige keren: Samuel! Samuel!

Samuel antwoordde: 'Spreek, want ik luister.

Zo werd Samuel door de Heer aangewezen als profeet.