25. jul, 2021

Later

'En een vredekan alleen een echte vrede worden later. Wanneer eerst ieder individu in zichzelf vrede sticht en haat tegen medemensen van wat voor ras of volk ook, uitroeit en overwint en verandert in iets dat geen haat meer is, misschien op den duur wel liefde, of is dat misschien  wat veel geëist? 

Toch is het de enige oplossing.

Etty Hillesum