25. jul, 2021

Vrede, de betere weg

Rumi en Gülen over vrede: zij vertellen ons dat geweld en conflicten niet worden veroorzaakt  door geloof; overtuiging of godsdienst, maar door de zonden van het ontremde ego zoals heersende zelfzucht, haat en hebberigheid. Zij laten ons zien wat hiervoor de beste remedies en oplossingen zijn. Beiden zijn streng voor zichzelf en mild voor de ander, zij tonen ons hoe we tot hoop , vernieuwing en verzoening kunnen komen, in plaats van wanhoop, angst en vijandigheid door onze verschillen te koesteren.

Zij hebben de liefde bezongen voor de mens en de medemens. Beiden nodigen ons uit om er voortdurend aan herinnerd te worden dat we mensen zijn, dat we een zijn; wij komen van God en tot God zullen wij terugkeren. Zij brengen de vreugde, hoop, liefde, compassie, respect en begrip naar voren en menen dat de wereld iedere dag beter  kan worden als mensen kunnen samenwerken en met elkaar in dialoog treden.

Daartoe is het noodzakelijk dat de mens zijn egoïsme overstijgt, zoals Rumi en Gülen uitdragen: niet blijven staan bij wat gebeurd is en bij wat mis is gegaan, maar telkens geloven dat het beter  kan. Daartoe is wel een innerlijke vrede nodig die dieper gaat dan het  bestaan van alledag.

Kortom; dialoog, liefde, vrede en verdraaggzaamheid beginnen bij jezelf en behelzen ten eerste respect voor elkaar, voor elkaars verschillen, ten tweede acceptatie van die verschillen, acceptatie van de ander in zijn of haar positie; en ten derde het delen van die verschillen en waarden met elkaar om van elkaar te leren en naast elkaar samen te leven.