25. jul, 2021

Vrede 2

Het is waar,  elkeen handelt liefst naar eigen zin, en is meer genegen voor die, welke van zijn gedacht zijn. Maar als God onder ons woont, is het somtijds nodig dat wiij ons eigen gevoelens afstaan om de vrede. Wij zouden veel vrede genieten, indien wij ons niet wilden bemoeien met woorden en daden van anderen, en met dingen die niet aan onze zorg behoren.

Hoe kan iemand lang in vrede blijven, die zich met andermans bekommernis  inlaat, die gelegenheden zoekt, welke verstrooiing bijbrengen, en weinig of zelden ingekeerd leeft. Zalig zijn de eenvoudigen , want zij zullen veel vrede genieten.

Thomas a Kempis