20. jul, 2021

'De weg, je zult hem volgen'.

Verder! Uw bevelen worden in het verborgene gegeven.

Moge ik ze altijd horen - en antwoorden

Verder! Welke afstand ik ook heb afgelegd, 

Ik heb niet het recht om stil te staan

Verder! De zorg, besteed aan de laatste stappen

eer je de top bereikt, is beslissend voor de waarde van alles 

wat eraan voorafging.

Merkstenen ( p 109)   Dag Hammarskjöld