13. jul, 2021

Verzoening met het leven

'Alles is altijd helemaal goed zoals het is'.

Etty Hillesum

'Ach, weet je, wanneer je hier van binnen niet iets heel sterks hebt  dat al het uiterlijke maar als schilderachtige bijkomstigheden beschouwt, niet opwegend tegen die grote heerlijkheid( ik weet op dit moment geen ander woord), die ons onvreemdbaar innerlijk deel kan zijn - dan is het hier eigenlijk wanhopig'.

Etty Hillesum