13. jul, 2021

Verzoening en verbrijzeling

De mysticus is degene die zich met het leven tracht te verzoenen, 

Niet door het te ontkennen, zoals dikwijls wordt gedacht, maar door

Het te zien zoals het werkelijk is, door de illusies waarmee anderen zich 

In veiligheid  stellen te verbrijzelen en door te stoten naar de oorzaak 

Van het lijden dat het leven is.

Oek de Jong