4. jul, 2021

De nieuwe realiteit

God heeft elke traditie vereerd, met inzicht in het goddelijke mysterie, van de meest primitieve tot de meest verfijnde. Elk heeft een gave om aan de wereld te brengen.

-------

Dit is het criterium waaraan de kerk moet worden beoordeeld, niet naar de vormen van haar leer of ritueel, maar naar de realiteit van de liefde die zij manifesteert.

---------

Herstelplan: het hoofdthema van de bijbel is het hersteplan van de mensheid, door de mensheid van de hele schepping in haar oorspronkelijke harmonie.

-------

Het gaat er niet langer om dat een christen anderen tot het geloof  gaat bekeren, maar dat iedereen bereid is naar de ander  te luisteren  en zo samen te groeien in wederzijds begrip.

-------

Plotseling zag ik dat ik het al die tijd niet was die God zocht, maar God die mij zocht. Ik had mezelf  tot het middelpunt van mijn eigen bestaan gemaakt en had mijn rug naar God gekeerd.

Quotes :  Bede Griffiths