2. jul, 2021

Overeenkomsten in de religieuze tradities

1. De basis: er is sprake van een Ultieme Realiteit die verschillende namen draagt; God Allah, Brahman, Grote Geest.

2.Deze Ultieme Realiteit  is niet beperkt door deze Naam.

3. Deze Ultieme Realiteit is de Bron van onze  oneindige potentie en verwezenlijking

4. Om ons spiritueel te ontwikkelen  en onze diepste  mogelijkheden aan te spreken moeten we bewust het geloofspad volgen. Geloof dat vooraf gaat aan elk geloofssysteem of traditie.. We ontwikkelen  een basishouding die vol vertrouwen is in deze Ultieme Realiteit

5.We zijn allemaal mystici van geboorte en stijgen uit boven wat doorsnee is, we beschikken over het potentieel voor menselijke 'heelheid' of om het anders te zeggen, verlichting, transformatie, redding, nirvana. Het bereiken van deze heelheid is ons levensdoel.

6.Alles in ons leven  maakt onderdeel uit van de ervaring met hetvGoddelijke. Het goddelijke deelt zich niet alleen mee door middel van religieuze praktijken maar ook door de natuur, kunst, relaties en dienstbaarheid aan anderen.

7.Wij, in onze tijd, zijn altijd op zoek naar  andere manieren om naar het leven te kijken. We experimenteren met andere tradities, andere gebedsvormen, meditatie en yoga. We verlangen naar het goddelijke , naar de grote doorbraak, maar het eigenlijke probleem is dat we ons afgescheiden voelen , van het grote mysterie, andere mensen, de natuur... Dit is een igevaarlijke illusie veroorzaakt door onwetendheid en desinteresse die bovendien onnodig lijden veroorzaakt.

8. Discipline is essentieel voor het spirituele leven; toch is de voortgang en het bereiken van depgang niet het resultaat van je eigen inspanningen maar  onze transformatie is mede afhankelijk van onze relatie met  de Ultieme Realiteit.

9. Gebed is  gemeenschappelijk in de tradities, het is communicatie met het Goddelijke.

Uit: The Mystic Heart  Wayne Teasdale