1. jul, 2021

Het universele van de mystiek

In de mystiek zit een soort universele geneigdheid. De wereld is niet langer opgedeeld in hokjes, vakjes of volkeren. Hoe ik God zie, waar ik  Hem denk te kunnen vinden, hoe ik Hem aanspreek of tegenspreek: het komt allemaal voort uit mijn traditie. Maar tegelijkertijd geloof ik dat je als je naar de mystieke kant , naar de binnenkant van de geloven gaat, zult  ontdekken dat al die godsdiensten op elkaar lijken.