13. mei, 2021

Weg met de scheiding ; aards bovenaards

Mystiek is overal voorhanden waar een  menselijk wezen de scheiding  tussen aards en bovenaards, tussen tijdelijk en eeuwig als overwonnen beschouwt, schoon nog in het tijdelijke en aardse verkerend, nochtans zichzelf ervaart als reeds in het bovenaardse en eeuwige te zijn ingegaan.

Albert Schweitzer