9. mei, 2021

De wolk van niet-weten

Mystiek kennen is een kennis van de diepe en versluierde zin

Van onze concrete werkelijkheid.

Het uitgangspunt: er is meer dan er is.

Er is niet slechts godsdienstigheid; ook ieder menselijk leven , 

Is een leven met een binnen en een buitenkant.

De weg van de mystiek is: het steeds meer en meer zien , het steeds intenser bewust worden van die diepe aanwezigheid van God, overal. Ze is daarom de weg van het concrete, het veranderlijke, het aardse naar het onveranderlijke en het geestelijke.