27. apr, 2021

Zich voorbereiden

Op de vraag ' Is het echt mogelijk je voor te bereiden op een mystieke ervaring?'   schrijft Teresa met veel overtuiging dat dit mogelijk is. Je voorbereiden betekent dan ook weer niet dat je die ervaring kunt bereiken ten koste van een aantal inspanningen. Dat is ook voor Teresa evident. Toch is de normale regel: God dringt zich niet op.. Hij klopt aan de deur en komt binnen als wij ook bereid zijn de deur open te doen.

We aarzelen ons ervoor open te stellen, als we ons ervoor open stelden zou de mystieke ervaring ons ongetwijfeld in heel korte tijd geschonken worden.

Samengevat komt Teresa's visie op de voorbereiding hier op neer: ons geheel en al aan de Schepper geven, onze wil aan Hem overlaten en ons onthechten aan de schepselen, groeien naar een innerlijke vrijheid. Voorwaarden voor die onthechting zijn nederigheid en naastenliefde.

Teresa van Avila   Carlos Noyen