26. apr, 2021

Ervaring met het Transcendente

Stel je een loodrechte, steile rots voor met een uitstekende rand  aan de top. Stel je dan voor hoe iemand zich voelt als hij zijn voet op de rand van de afgrond zet en beneden zich alleen maar een enorme diepte ziet. Naar mijn oordeel is dit wat de ziel  ervaart, wanneer zij verder gaat dan materiële zaken in haar zoeken naar datgene wat geen dimensie heeft en sinds eeuwigheid bestaat.

Want dan is er geen enkel houvast meer, noch tijd, noch plaats, geen maat voor iets anders. Met onze geest kunnen wij er niet bij. Zo wordt de ziel die zich voortdurend  elk herkenningspunt ziet ontglippen, duizelig en  verward en zij keert eens temeer terug tot wat haar zo nauw verwant is, tevreden dat zij tenminste dit weet over het Transcendente: dat het volkomem verschilt van alles wat de ziel kent.

Gregorius van Nyssa