25. apr, 2021

Zoekt en gij zult vinden

Zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

Matt 7: 7