25. apr, 2021

Verandering van gezichtsvermogen

Zij die hun gezichtsvermogen verloren, gingen de hele schepping zien, stralend in hun eigen licht.

Zij die zich aan hun eigen zicht vastkklampen, blijven blind als vleermuizen in het volle licht.

Kabir