25. apr, 2021

Jung en de transpersoonlijke niveaus

Toen het onderbewuste bij Jung doorbrak beschreef hij dat alsof er een stroom van beelden kwam die hij niet kon tegenhouden. Hij was bang om erin te verdwalen, er aan onderdooor te gaan. Wat hem redde was zijn vermogen om betekenis te geven aan de beelden en zin te geven aan wat hem overkwam.

Enerzijds kunnen de vermogens en vaardigheden die op   transpersoonlijke  niveaus zich aandienen zo verlokkelijk zijn dat men er aan vast wil blijven houden waardoor verdere ontwikkeling stagneert. Anderzijds kunnen de ervaringen zo beangstigend en bedreigend zijn dat het niet goed voorbereide of begeleide ego alsnog desintegreert. In dat laatste geval ligt de psychose op de loer in plaats van verlichting.