26. dec, 2020

Eeuwigheid

De eeuwigheid is ons zo innig en gemeen,

Het zij  dag goed of kwaad,

We moeten weer daarheen

 

De roos, die daar haar pracht een wijle uw ogen boeit,

Heeft voor Gods oog alzo van eeuwigheid gebloeid.

 

De tijd is hierin eed'ler dan de eeuwigheid,

Dat d''eeuwigheid voor mij zich in de tijd verbreidt..

 

Een hart, dat zich verliest incstof en plaats en tijd,

Beseft nog niet ten volle zijn onmetelijkheid.

 

Er is geen voor en na;  wat morgen zal geschien,

Heeft God van eeuwigheid reeds wezenlijk bezien.

- Angelus Silesius