24. dec, 2020

Het hart

Baden in liefde, drijven op de rivier van het leven: niets rechtvaardig haat, niets zal tot haat leiden. Zelfs de zwaarste beproevingen en de grootste teleurstellingen zullen ons niet doen zwichten voor een taal of een ideologie die oproept tot haat en vernietiging.

Laten we verdergaan vanuit het hart en de rede, met een overtuiging, of die nu religieus is of niet. Laten we de liefde aanboren, die onuitputtelijke grondstof, die uit het hart komt en niet uit de bodem.

- Mohamed El Bachiri