24. dec, 2020

Menselijkheid

Broederschap betekent dat je zegt: ' Mijn gelijke, mijn broeder in menselijkheid die ik liefheb, waarschijnlijk en ik het niet op alle punten met je eens, maar dat geeft niet. Dat zal niet verhinderen dat we een maaltijd kunnen delen, in een goede sfeer, met wederzijds respect.'

Ik denk dat die principes ook in de politiek zouden moeten gelden. Altijd erkennen dat de ander in de eerste plaats mens is. Altijd emphatie proberen op te bbrengen voor zijn standpunt, zonder onmiddellijk te oordelen.

-  uit : Een Jihad van Liefde   Mohamed El Bachiri