17. dec, 2020

Licht

Er zal weer licht komen in het duister: God belooft de Redder.

Het volk dat in het donker leeft, zal een groot licht zien.

U heeft het volk weer groot gemaakt.

U heeft het volk weer blij gemaakt.

Het volk viert net zo vrolijk feest als bij een oogstfeest of bij het verdelen van een grote buit.

Want het juk dat zwaar op hun schouders lag, de stangen op hun schouders en de stok waarmee ze werden geslagen, zijn door U stukgebroken.

Het wordt een bevrijding als vroeger, we hebben een Koningszoon gekregen, Hij zal als Koning heersen..

Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd.

Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn Koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn.

De Heer van de hemelse legers  zal dit doen omdat Hij zo ontzettend van zijn volk houdt.

-  Jesaja 9  : uit de online Basisbijbel