15. dec, 2020

Evenbeeld

Ben ik uw evenbeeld schenk mij

Die kalmte te aan vaarden wat ik

Niet aanvaarden kan 

Dan schenk ik u vergeving.

- Alfred Schaffer