21. okt, 2020

Psychoanalyse en de religieuze ervaring

Boeken:

Eugen Drewermann   Wegen naar menselijkheid

- Dieptepsychologische werking van het Marcusevangelie

www.studiekringdrewermann.nl

-----

J.B.Schmidt  Das Transzendente in der Psychotherapie

- Über Spiritualität und Präsenz im therapeutischen Wirken