19. okt, 2020

Over God spreken

Er zou nooit meer anders over God moeten worden gesproken dan dat het mensen intenser, vrijer van angst en gelukkiger laat leven, heel en gezond naar lichaam en ziel.Alleen in een sfeer van vertrouwen en van geborgenheid, in de schaduw van vriendschappelijk uitgespreide handen zijn wij in staat om zowel psychisch als lichamelijk weer met onszelf samen te groeien

Het geloof in God als doorleefde psychotherapie en de weg naar het vinden van onszelf als de weg naar God - deze heilzame verbondenheid van God en mens was alles wat Jezus leefde en leerde: zijn blijvende nalatenschap.

Zo zijn wij in staat om op aarde naar de hemel te kijken in het bewustzijn dat de kunst om te leven, zoals die in Jezus aanwezig was, nooit meer zal eindigen.

Marcus 16, 9 - 20