30. aug, 2020

Lied van de nacht

Maan en sterren behoren tot de hemelse sfeer van de Allerhoogste.

Hun licht straalt in de nacht.

De religieuze waardering voor de nacht  houdt verband met een houding van welwillendheid en vertrouwen tegenover het ongrijpbaar duistere dat in ons leven speelt, maar wat wij niet kunnen vatten.